Pamamahagi ng Proyekto at Cart


Pagbabahagi ng Proyekto

Pagbabahagi ng Proyekto

May kakayahan na ngayon ang Mouser na maiibahagi mo ang iyong mga proyekto sa iyong mga kasamahan. Maaari mong ipadala sa kanila ang isang read-only na kopya na maaari nilang i-order sa aming website, o maaari mo silang bigyan ng kakayahan sa pag-edit at maaari kang makipagtulungan sa iyong mga proyekto bawat isa mula sa iyong sariling My Mouser account. Ang taong lumikha ng proyekto ay may kakayahang aprubahan o tanggihan ang anumang pagbabagong ginawa matapos maibahagi ang iyong proyekto. Para sa higit detalye, pumunta sa iyong mga proyekto at i-click ang a link na "Ibahagi ang Proyekto". Para ma-access ang mga nakabahaging proyekto ipasok ang Access ID sa ibaba.
Pagbabahagi ng Cart

Pagbabahagi ng Cart

May paraan ngayon ang Mouser para sa iyo para makapag-shopping ka online at pagkatapos ay ipasa ang iyong cart sa isang kasamahan para maorder. Maaari ka na ngayong mag-save ng maraming cart. Para sa detalye, pumunta sa iyong cart at i-click ang a icon na "Ibahagi". Para matingnan ang mga nai-save o ibinahaging cart na ito, ipasok ang iyong numero ng Access ID sa ibaba.