Ang pagbuo ng mas mahusay na mundo para sa lahat ay isa sa aming mga responsibilidad

Ang Mouser ay itinatag sa pagmamahal sa teknolohiya at inobasyon at sa pagnanais na ikonekta ang dalawa para maging mas maayos ang ating daigdig. Kung saan ang aming misyon at pananaw, mga operasyon at proseso, mga empleyado, mga komunidad at epekto sa kapaligiran ay sumusuportang lahat sa saligang mga prinsipyo ng pananagutan sa lipunan. Sa nakalipas na 50 taon, ang pagmamahal na ito ay naging hamon sa amin, tumulong na yakapin namin ang pagbabago at makita ang daigdig sa bagong mga perspektibo — at patuloy nitong gagawin iyon sa hinaharap.

Pagpigil sa Pagka-ubos ng Mga Mineral at Human Anti-Trafficking

Pagpigil sa Pagka-ubos ng Mga Mineral at Human Anti-Trafficking

Itinataguyod namin ang responsableng pagmimina ng mga mineral at pagpapanatili sa mga di-karaniwang materyales mula sa lupa sa tulong ng aming global supply chain. Tutol din kami sa mga paglabag sa karapatang pantao at nais din naming mawala ang pang-aalipin at human trafficking.

Panuntunan sa Etika at Pag-uugali

Panuntunan sa Etika at Pag-uugali

Ipinagmamalaki ng Berkshire Hathaway ang mga prinsipyo nila sa pagsasagawa ng negosyo. Itinataguyod ng lahat ng aming kumpanya ang pinakamataas na antas ng pagsasagawa ng negosyo at personal na integridad sa lahat ng uri ng transaksyon at pakikisalamuha.

Pagtulong sa Komunidad at Edukasyon

Pagtulong sa Komunidad at Edukasyon

Tungkulin naming magbigay ng mga mapagkukunan na magpapalakas sa aming komunidad. Hangad naming paghusayin ang kagalingan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng edukasyon at pagbibigay sa kanila ng oportunidad na palawakin ang kanilang natutunan at kaalaman.

Pananagutan sa Kalikasan

Pananagutan sa Kalikasan

Bahagi ng henerasyon ng Mouser ang magmalasakit sa kalikasan lalo na sa responsableng inobasyon at paglikha ng mga bagong produkto na tumutulong sa kalidad ng buhay. Kabilang dito ang mga produktong tumutulong lutasin ang problemang may epekto sa kalikasan.

Paghikayat at Pagsasama ng Iba't Ibang Manggagawa

Paghikayat at Pagsasama ng Iba't Ibang Manggagawa

Maraming iba't ibang uri ng tao sa mundo, isang pagsasama ng magkakaibang tao na may magkakaibang paniniwala at karanasan. Naniniwala ang Mouser na mas sumusulong ang daigdig dahil sa pagtutulungan. Ito ang dahilan kung bakit halos mga talentadong tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang bumubuo sa aming team.

Kaligtasan at Kahandaan

Kaligtasan at Kahandaan

May mataas na pamantayan ang Mouser pagdating sa ligtas na operasyon ng mga pasilidad at pagprotekta sa mga empleyado nito. Hangarin ng Mouser na walang aksidenteng mangyayari, walang pagkakasakit at higit sa lahat, walang insidente. 24 na oras kada linggo, sa loob ng 365 na araw ang aming kahandaan sa mga emergency, ang kahandaang ito ang nagpoprotekta sa aming negosyo.