Pahayag sa Pagiging Madaling Ma-access para sa Mouser Electronics

Nakatuon ang Mouser Electronics sa pagtitiyak ng pagiging madaling ma-access nang digital para sa mga taong may kapansanan. Patuloy naming pinapahusay ang karanasan ng user para sa lahat at nilalapat ang nauugnay na mga pamantayan sa pagiging madaling ma-access.

Katayuan ng Pagtalima

Ang Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ay tumutukoy sa mga kailangan para mapahusay ng mga designer at developer ang pagiging madaling ma-access para sa mga taong may kapansanan. Ang mga patnubay na ito ay nagbibigay ng tatlong antas ng pagtalima: Level A, Level AA, at Level AAA. Ang Mouser Electronics ay bahagyang tumatalima sa WCAG 2.0 level AA. Ang bahagyang tumatalima ay nangangahulugan na ang ilang bahagi ng nilalaman ay hindi lubos na tumatalima sa pamantayan ng pagiging madaling ma-access.

Feedback

Ikinalulugod namin ang inyong feedback sa pagiging madaling ma-access ng Mouser Electronics. Mangyaring ipaalam sa amin kung may natagpuan kayong mga hadlang sa pagiging madaling ma-access ng Mouser Electronics: