Tinitiyak na 100% na orihinal ang mga produkto

Sa nagdaang mga taon, nakita ng industriya ng mga electronics component ang pagdami ng pumapasok na mga imitasyong component sa supply chain. Kasama sa pag-order nang may kapanatagan ang pagkaalam na ginagawa ng Mouser Electronics ang lahat ng pag-iingat para matiyak na awtorisado at orihinal na mga component ang tinatanggap ng mga customer namin nang direkta mula sa mga orihinal na manufacturer o mga awtorisadong distributor nila. Lubos na makapagtitiwala ang mga customer ng Mouser na kami ang may pinakamahigpit na product traceability at mga anti-counterfeit control – sa gayon ay tinitiyak ang paghahatid ng 100% na orihinal na mga electronic component.

AS9100D/ISO9001:2015 Registered Distributor

Ang Mouser ay isang AS9100D certified distributor, na nagbibigay-kasiguruhan sa supply chain para sa mga industriya ng aviation, space at defense. Batay ito sa ISO9001:2015 quality management system standard at may mga kahilingan para sa aviation, space at defense. Nagtatatag ito ng mataas na antas ng traceability at mga anti-counterfeit control na inia-apply sa bawat naka-stock at isini-ship na mga electronic component.

SAE AS6496 Accredited Distributor

Ang Mouser ang unang distributor na naging accredited at lubusang nakaabot sa mahigpit na mga kahilingan ng SAE AS6496 standard para sa mga anti-counterfeit measure sa awtorisadong distribusyon ng electronic component. Ang AS6496 ay nagtatakda ng mga kahilingan para maiwasan, ma-detect, mapigilan at maalis ang mga imitasyong produkto sa awtorisadong distribution supply chain. Sa kabuuan, ang pagkakaroon ng mga standard na ito ay nangangahulugang makapaglalaan kami ng ganap na traceability sa mga orihinal na manufacturer sa bawat produktong inii-stock at ipinagbibili namin.

ECIA Authorized Distributor

Bilang miyembro ng AECIA (Electronic Components Industry Association) at ECAS (Electronic Components Application and Supply Chain Branch of CIITA), determinado ang Mouser Electronics na maglaan ng mga piyesang may factory warranty, nangunguna sa kalidad, at orihinal — na sumusunod sa pinakamataas na mga pamantayan sa customer service. Bukod dito, miyembro kami ng Trustedparts.com, kaya makikinabang ka sa kalakasan ng mga partnership ng awtorisadong industriya, na gumagarantiya sa 100% kapanatagan ng isip, flexibility, selection, at napakahusay na customer service.

Ang misyon ng ECIA ay itaguyod at pahusayin ang kapaligiran ng negosyo para sa mga awtorisadong magbenta ng mga electronic component. Habang nakatuon sa pagpapabuti sa relasyon ng mga distributor at manufacturer, kinakatawanan ng asosasyong ito ang mga kumpanya na sangkot sa distribusyon ng mga electronic component at mga piyesa, computer at mga computer peripheral component, test at measurement, control equipment at mga manufacturer nila.

Ang pagbili sa pamamagitan ng Mouser Electronics ay nangangahulugang:

  • Ang mga produkto ay direktang nanggaling sa mga manufacturer o mula sa mga awtorisadong channel nito
  • Ang mga produkto ay pinangalagaan at inimbak ayon sa mga quality standard ng industriya
  • May ganap na access sa lahat ng up-to-date na technical at product information ng aming mga manufacturer, at komprehensibong technical support