Ang pundasyon ng pangako ng Mouser para sa kapaligiran ay ang misyon namin para sa responsableng inobasyon at paghahatid ng mga bagong produkto na nakakatulong sa mga engineer na mapaganda ang mundong kinabubuhayan natin, kasama na rito ang mga solusyon para sa mga problema sa kapaligiran na minimal lang ang impact (epekto).

Matagumpay nang natapos ng Mouser ang registration nito sa ISO 14001, na nagtatakda kung paano susukatin at mapapahusay ang environmental impact (epekto sa kapaligiran). Ipinagpapatuloy pa rin sa ngayon ng Mouser ang paglalakbay nito tungo sa ISO 26000:2010 Sustainability, na naglalaan ng mahahalagang gabay sa mga kumpanya, nagbabahagi sa buong mundo ng pinakamahuhusay na kaugalian tungkol sa pananagutan sa lipunan at sumusuporta para maging epektibong mga pagkilos ang mga prinsipyo.

Environmental Policy at Mga Objective

Determinado ang Mouser Electronics na patuloy na pasulungin ang mga prosesong nakakaapekto sa kapaligiran para mapahusay ang performance nito para sa kapaligiran at sundin ang lahat ng ligal at iba pang mga kailangan may kaugnayan sa mga aspetong pangkapaligiran natin. Ginagawa ito taglay ang layuning maiwasan ang polusyon at magamit nang tama ang mga likas na yaman. Sinisikap namin na:

 • Bawasan ang carbon footprint namin
 • Bawasan ang paggamit namin ng tubig
 • Paramihin ang recycled material

Sa Mouser, saklaw ng environmental policy namin ang lahat ng kaugnay na mga batas at regulasyong pangkapaligiran sa buong mundo. Nakikipagtulungan din kami sa mga manufacturer namin para makapaglaan sa mga customer namin ng mga produktong sumusunod sa mga nauugnay na batas at regulasyong pangkapaligiran.

Bilang distributor ng mga electronic component, equipment, at supply, layunin ng Mouser na matukoy nang tama ang lahat ng aspetong pangkapaligiran ng mga produktong binebenta namin. Determinado kaming maglagay ng tama at nate-trace na mga identification (pagkakakilanlan) sa mga numero ng piyesa gamit ang dokumentasyon mula sa mga manufacturer namin. Bilang karagdagan, sa pamamagitan ng mahigpit na kontrol sa imbentaryo at mga konserbatibong patakaran sa pagsasauli, pipigilan namin ang paghalo ng mga produktong may ibang mga aspetong pangkapaligiran.

EcoVadis

Logo ng Bronze 2023 ecovadis Sustainability RatingAng TTI at ang pamilya ng mga specialist, kasama na rito ang Mouser, ay nakatanggap ng Bronze Sustainability Rating mula sa ecovadis. Ang ecovadis ang may Pinakamapagkakatiwalaang mga Business Sustainability Rating sa Buong Mundo. Kung may access ka sa ecovadis, kabilang ang Mouser sa rating ng parent company namin sa ilalim ng TTI INC (GROUP). Para sa higit pang impormasyon magpunta sa website ng ecovadis sa ecovadis.com.

IntegrityNext

Pinili ng Mouser ang IntegrityNext para sa repository namin ng pananagutan sa lipunan at sustainability. Saklaw ng IntegrityNext ang lahat ng materyal na tungkol sa ESG alinsunod sa kaugnay na mga pamantayan at regulasyon. Kung may access ka, hanapin ang impormasyon namin sa ilalim ng Mouser Electronics. Para sa higit pang impormasyon magpunta sa website ng IntegrityNext sa integritynext.com.

Impormasyon sa Kapaligiran

Ang impormasyong ito ay dinisenyo para matulungan kang maunawaan ang mga problemang pangkapaligiran na kinakaharap ng industriya ng electronics ngayon at sa hinaharap. Bukod pa rito, gusto naming malaman mo na ang Mouser at mga manufacturer nito ay nagtutulungan para matiyak sa mga customer namin na ang mga produktong sumusunod sa mga kasalukuyang direktiba at batas ay available.

Sisikapin naming maging available para sa iyo ang mga pinakabagong impormasyon. Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin tungkol sa anumang mungkahi para sa environmental web page namin o mga tanong tungkol sa mga patakaran namin.

Makipag-ugnayan sa Mouser sa:
quality@mouser.com

RoHS

Komentaryo

Inamyendahang RoHS

Binago ang Direktiba ng EU 2011/65/EU upang isama ang 4 na bagong sangkap ng Direktiba ng EU 2015/863, simula 7/22/19. Ang mga sangkap (lahat ng phthalates) ay kadalasang hindi ginagamit ng mga tagagawa ng elektronikong piyesa, at itinuturing na SVHC sa ilalim ng REACH. Samakatuwid, marami sa mga tagagawa ang naging mabagal sa pag-update ng kanilang impormasyon sa kapaligiran. Napag-iwanan dito ang Mouser sa pag-update ng RoHS status sa aming website. Nagdagdag din ang susog ng bagong ''iba pa'' na numero ng kategorya ng produkto 11. Naaapektuhan nito ang aming mga customer nang higit pa kaysa sa mga indibidwal na piyesa. Ang Category 9 na mga instrumento sa Pagsubaybay at Pagkontrol ay hindi rin matatapos sa RoHS 3 hanggang Hulyo 2021, samakatuwid susunod lamang ang mga ito sa Direktiba ng EU 2011/65/EU hanggang sa panahong iyon.

Binagong RoHS

Ang Direktiba ng EU 2002/95/EC, ang direktiba ng RoHS (Paghihigpit sa mga Mapanganib na Sangkap) ay pinalitan noong Hulyo 21, 2011 ng Direktiba ng EU 2011/65/EU, na karaniwang tinutukoy bilang RoHS2. Ang mga pangunahing pagbabago na nakakaapekto sa pagbili ng mga elektronikong piyesa ay ang pagkupkop ng markang "CE" para sa pagpapahiwatig ng pagsunod sa RoHS at pag-alis ng Lead (Pb) sa mga ceramic chip capacitor. Ang ilang mga tagagawa ay mabagal sa paghabol sa pagbitiw ng exemption na ito, ngunit ang lahat ay nakakatugon sa mga kinakailangan ngayon. Kung hindi man ay wala gaanong nagbago para sa pamamahagi ng elektronikong piyesa.

Inalis ng EU ang exemption DecaBDE

Ang mga kamakailang kaganapan sa EU ay nagresulta sa pag-alis ng exemption para sa Decabrominated diphenyl ether (DecaBDE). Ang DecaBDE ay bahagi ng Polybrominated diphenyl ether na naisaayos sa 1,000 PPM ng Direktiba ng RoHS. Samakatuwid kapag ang supplier ng mga produkto ay nagpahiwatig na ang produkto ay sumusunod sa RoHS nang walang exemption, mangangahulugan ito na sumusunod sa mga kailangan ng DecaBDE. Ipinapahiwatig ng Mouser Electronics ang paggamit ng exemption, listahan ng packing at label ng produkto sa aming website.

Binago ng RoHS ang mundo

Ang RoHS (Paghihigpit ng Mga Mapanganib na Sangkap) ay ang Direktiba ng European Union (EU) 2011/65/EU noong Enero 27, 2003, tungkol sa paghihigpit ng paggamit ng ilang mga mapanganib na sangkap sa mga de-kuryente't elektronikong kagamitan. Pinipilit ng direktiba ang mga miyembro ng EU na magsulat at magpatupad ng batas na sumusuporta sa direktiba. Dapat sumunod ang mga miyembro ng EU nang hindi lalampas sa Hulyo 1, 2006. Nililimitahan ng direktiba ang pinahihintulutang halaga ng anim na mapanganib na sangkap sa mga produktong EEE na ipinagbibili sa EU. Ang mga sangkap na ito ay lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, ilang brominated flame retardants (PBBs), at polybrominated diphenyl eters (PBDEs). Wala sa kamakailan-lang na kasaysayan ang humamon sa pamamahagi ng mga elektronikong sangkap na higit sa direktiba ng European Union sa paghihigpit ng mga mapanganib na sangkap.

Mga FAQ ng RoHS

Impormasyon ng Mouser

Mouser, ang distributor na maaasahan.

Patakaran ng Mouser Electronics na kilalanin at i-alok ang mga produkto sa customer bilang RoHS Compliant, RoHS Exempt, at/ o RoHS Not Applicable, pagkatapos lamang na matugunan ang mga partikular na rekisito. Binibigyang kahulugan ng Mouser ang mga termino sa ibaba bilang:

 • "RoHS: Sumusunod" sa bawat dokumentasyon ng producer. Idineklara at idinokumento ng manufacturer ang pagsunod sa Direktiba ng EU 2011/65/EU Paghihigpit ng mga Mapanganib na Sangkap (RoHS) gaya ng inamyendahan.
 • "RoHS:Pagsunod sa pamamagitan ng Exemption" sa bawat dokumentasyon ng producer. Idineklara at idinokumento ng manufacturer ang exemption mula sa pagsunod sa Direktiba ng EU 2011/65/EU Paghihigpit ng mga Mapanganib na Sangkap (RoHS) gaya ng inamyendahan.
 • "RoHS: Hindi Naaangkop" tulad ng idineklara ng Mouser o ng manufacturer matapos matukoy na ang produkto ay hindi nabibilang sa saklaw ng alinman sa mga direktiba ng RoHS o WEEE. Ang mga halimbawa ay ang manu-manong mga kagamitan o mga de-baterya.

Sa paglalathala ng Direktiba ng EU 2015/863, kinailangan ni Mouser na mapanatili ang dalawang antas ng pagsunod sa RoHS. Ang orihinal na RoHS 2, Direktiba ng EU 2011/65/EU at Direktiba ng EU 2011/65/EU na inamyendahan ng Direktiba ng EU 2015/863. Ang ilan ay tumutukoy sa pag-amyenda ng Direktiba ng EU 2015/863 bilang RoHS 3, ngunit tumutuloy talaga sa inamyendahang RoHS 2. Ang dalawang antas ay dahil sa panahon ng paglilipat para sa medikal, at mga instrumento sa pagsubaybay at pagkontrol. Ayon sa Direktiba ng EU 2015/863 ang mga industriyang ito ay mayroon hanggang 7/22/2021 upang sumunod sa pag-amyenda. Samakatuwid, mayroon kaming apat na pop-up na impormasyon sa produkto ng RoHS; RoHS 2011/65/EU, RoHS 2011/65/EU na may exemption, 2011/65/EU na inamyendahan ng 2015/863, at 2011/65/EU na inamyendahan ng 2015/863 na may exemption. Ngayong lumipas na ang exemption para sa mga medikal, at pagsubaybay at kontrol na mga instrumento, ang mga manufacturer na ito ay nagbigay sertipikasyon sa pagsunod sa Mouser sa RoHS gaya ng inamyendahan.

Ipapahiwatig ng Mouser ang environmental compliance sa mga bahagi kung saan binigyan ng orihinal na manufacturer ang Mouser ng malinaw na katibayan ng layunin ng pagsunod sa RoHS. Nagsimula na ring magpaskil sa aming website ang Mouser ng Pahayag sa Pagsunod ng manufacturer. Kung saan umiiral ang mga ito, mababasa ng mga customer ang mga pahayag na ito na nakapaskil sa antas ng produkto, sa parehong lugar kung saan inaasahang mahahanap ng mga customer ang data sheet para sa produkto. Sa pagtanggap namin ng mga pahayag na ito, ipapaskil namin ang mga ito sa aming website. Ang Environmental compliance ay dapat nakabatay sa dokumentasyon ng manufacturer, at hindi sa distributor.

Hindi magsasagawa ang Mouser ng pagsubok sa mga produkto at umaasa lamang sa manufacturer ng produkto para sa Environmental Compliance. Ang Mouser ay walang garantiya, sertipikasyon, o pagpapahayag ng pagsunod. Ang lahat ng mga pahayag ng Mouser tungkol sa Environmental compliance, ay batay sa dokumentasyon ng manufacturer. Ang anumang may kaugnayan na ebidensya ay ipa-file ng Vice President ng Quality Manager o ng Product Operations Director, at pinanatili nang hindi bababa sa 4 na taon mula sa petsa ng pagtanggap. Hindi ia-advertize ang mga produkto o iaalok bilang Environmentally Compliant, hanggang sa matanggap ang sapat na ebidensya mula sa manufacturer, at ang anumang nasa stock o on order na imbentaryo ay tinukoy bilang ganoon. Hindi namin kailanman paghahaluin ang stock.

Mga Direktiba

RoHS

2015/863 ng Marso 31, 2015, sinususog ang Annex II sa Direktibang 2011/65/EU ng European Parliament at ng Konseho tungkol sa listahan ng mga nilimitahang sangkap.

2011/65/EU ng Enero 27, 2003, sa paghihigpit ng paggamit ng ilang mga mapanganib na sangkap sa de kuryente't elektronikong kagamitan. (RoHS)

WEEE Recast

DIREKTIBA ng 2012/19/EU NG EUROPEAN PARLIAMENT AT NG KONSEHO ng Hulyo 4, 2012 sa waste electrical and electronic equipment (WEEE) (recast) Noong Hulyo ng 2012 kinilala ng European Parliament na ang EU ay hindi nakakatugon sa mga layunin sa koleksyon para sa WEEE. Iniugnay ito sa karamihan sa WEEE na ine-export sa mga third world country, at samakatuwid, hindi kasama sa mga programa ng recycle ng WEEE ng mga kasaping bansa. Ang recast WEEE ay nagbibigay ng mga hakbang upang ma-clamp down ang kasanayan sa pag-export ng WEEE. Nadadagdagan din nito ang mga pagsisikap sa recycle upang matugunan ang mga target.

WEEE - Ang Nagsimula ng Lahat

Ang WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) ay kumakatawan sa Direktiba ng EU 2002/96/EC ng Enero 27, 2003 sa mga waste electrical and electronic equipment (WEEE).

 • Ang Direktibang ito ay naglalagay ng mga hakbang upang maprotektahan ang kapaligiran at kalusugan ng tao sa pamamagitan ng pag-iwas o pagbawas ng mga hindi magagandang epekto ng pagbuo at pamamahala ng waste electrical and electronic equipment (WEEE)

"Ang layunin ng direktibang ito ay, bilang unang prayoridad, ang paghadlang sa Electrical at Electronic Equipment (WEEE), at sa karagdagan, ang muling paggamit, pag-recycle at iba pang mga paraan ng pagbawi ng naturang mga basura upang mabawasan ang pagtatapon ng basura."

Nangangahulugan ito na huwag magtapon ng basura sa isang landfill - - muling gamitin o i-recycle nang 100% ang de-kuryente't elektronikong kagamitan. Bukod dito, ipinag-uutos ng direktiba sa mga tagagawa (na kilala bilang mga 'producer' sa EU), na gastusan ang muling paggamit at pag-recycle, at tugunan ang mga tiyak na target para sa muling paggamit o pag-recycle. Nangangailangan din ang direktiba ng mga produktong minarkahan ng "crossed-out wheelie bin". Ang markang ito ay aktwal na inilarawan sa direktiba.

Cross out wheelie binPinipilit ng direktiba ang mga miyembro ng EU na magsulat at magpatupad ng batas na sumusuporta sa direktiba. Ang mga miyembro ng EU ay mayroon hanggang 8/13/2005 na maghanda ng ganito, ngunit ang pagpapatupad ng ilang bahagi ng direktiba ay naantala hanggang 1/1/2006. Ang naantalang bahagi ay ang aktwal na koleksyon at pag-recycle ng WEEE. Ang orihinal na iskedyul ng 8/13/2005 ay nananatili pa rin para sa pagpaparehistro ng producer at pagmamarka ng produkto. Maraming mga miyembro ng EU ang nasa tamang oras ng pagpapatupad. Ang mga pag-asa at pangarap na sana'y mawala ang lahat ng ito ay pangarap. Sa katotohanan, ang kilusan para sa kapaligiran ay lumilipat sa mataas na gear. At hindi lamang ito rekisito sa Europa - nagsusumikap ang China na tapatan o talunin ang mga Europeo. Ang California ay may SB20 na nasa libro at nasa libro rin ang SB50, nangangailangan din ng pag-recycle ng EEE, may mga display na mas malaki sa 4 na pulgada. Maraming iba pang mga lehislatura ng estado ang nagtatrabaho sa kanilang sariling mga bersyon.

Impormasyon ng Mouser

Ipinamamahagi namin ang De-kuryente't Elektronikong Kagamitang nabibilang sa saklaw ng Direktiba ng WEEE. Tungkol sa anumang produktong gumagamit ng kuryente upang gumana - - kung plug-in man o may mga baterya - - ay saklaw ng direktibang ito. Kasama sa ilang imbentaryo ng Mouser ang mga kagamitan sa pagsubok, mga soldering iron, heat gun, UPS, mga charger ng baterya, kagamitan sa pagsusuri sa ESD, mga solder pot, mga naka-ilaw na magnifier, at iba pa.

Mga Direktiba

2012/19/EU ng Hulyo 4, 2012 sa waste electrical and electronic equipment (WEEE) (recast)

2002/96/EC ng Enero 27, 2003 sa paghihigpit ng paggamit ng ilang mga mapanganib na sangkap sa mga de-kuryente at elektronikong kagamitan. (WEEE)

sertipikasyon ng CE at pagmamarka ng CE

Ang sertipikasyon ng CE at pagmamarka ng CE ay bahagi ng pagsasaayos ng batas ng EU na nilikha noong unang bahagi ng dekada 90. Ang orihinal na layunin ng pagmamarka ng CE ay upang mapadali ang libreng paggalaw ng mga kalakal sa European single market, na may maayos na patakaran na nakatuon sa pagtiyak na tanging mga ligtas at sumusunod na produkto ang makakarating sa merkado.

Ang saklaw ay nagbago sa paglipas ng mga taon, tulad ng mga bansa na nangangailangan nito.

Kasalukuyang mayroong 25 CE na mga direktiba.

Karamihan sa EEE (Electronic and Electric Equipment), pati na rin ang ilang mga sangkap ng electronics, ay kinakailangan na maging sertipikado ng CE upang maging angkop para sa EU/EEA Market.

Ang mga bansa na nangangailangan ng CE ay pangunahin ang mga estado ng miyembro ng EU 27 at ang mga bansa na EFTA (Iceland, Liechtenstein, Norway). Ang Switzerland at Turkey ay maaari rin, sa ilang halimbawa, mangangailangan ng mga sertipikadong produkto ng CE.

Hanggang noong 2020, ang United Kingdom ay gumagamit din ng CE. Kasunod ng pag-alis ng United Kingdom sa European Union, gumawa ang United Kingdom ng sarili nitong certification: ang UKCA, na nag-live noong Enero 2020. Ang mga prinsipyong sinusunod ng UKCA ay katulad ng sa CE, pero dinisenyo ang mga iyon partikular na ayon sa batas at itinakdang mga pamantayan ng United Kingdom.

Layunin ng UKCA na palitan ang CE para sa Great Britain (England, Scotland at Wales) habang patuloy na kakailanganin ang CE sa Northern Ireland, at magiging mandatory ang UKCA marking sa mga produkto pagsapit ng Enero 1, 2025.

Noong Agosto 1, 2023, ipinahayag ng gobyerno ng UK na ini-extend nila, nang indefinite, paglampas ng Disyembre 2024, ang pagkilala sa CE marking para sa paglalagay ng karamihan ng mga produkto sa market sa Great Britain. Ibig sabihin, patuloy na kikilalanin at tatanggapin ang CE marking sa UK para sa karamihan ng mga produkto paglipas ng Disyembre 2024.

Sa Mouser, nakikipagtulungan kami sa mga supplier namin para makakuha ng EU Declarations of Conformity para sa mga produkto na CE certified, at patuloy naming gagawin ang gayon sa UK Declarations of Conformity para sa mga produkto na UKCA certified. Kapag natanggap na namin ang kumpirmasyon mula sa mga supplier na na-certify na ang produkto kasama ng kanilang EU at/o UK Declarations of Conformity, idinadagdag ang mga ito sa website namin, na maa-access ng lahat ng customer namin.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagmamarka ng CE at mga direktiba ng CE: https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/man Manufacturer_en

Para sa karagdagang impormasyon sa pagmamarka ng UKCA at ang naaangkop na Batas sa UK: https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking

Mga Baterya/Accumulator

Direktiba ng 2013/56/EU na inaamyendahan ang Direktiba ng 2006/66/EC ng European Parliament

Ang pag-amyenda na ito ay naglalagay ng mga petsa ng pag-expire sa exemption para sa mercury sa mga cell ng button at mga baterya para sa mga cordless power tool. Ang direktiba rin ay may ukit para sa mga cell ng button para sa tulong sa pandinig.

Ang mga baterya ng button na may mercury na wala pang 2% ay nag-expire noong Oktubre 1, 2015,

Nag-expire ang mga baterya ng Cordless Power Tool noong Disyembre 31, 2016.

Ang mga Button Cell para sa Hearing Aid kung saan sinuri at sa isang Ulat Mula sa Komisyon Sa European Parliament At Ang Konseho

 • Ang pag-expire ng exemption para sa mga cell ng button na naglalaman ng mercury simula pa noong Oktubre 1, 2015 ay hindi inaasahang magkakaroon ng mga problema hinggil sa pagkakaroon ng mga cell ng button na ginamit sa mga aparato sa hearing aid. Dahil dito, hindi na kailangang pahabain ang exemption na nakalagay sa Article 4 ng Direktiba ng 2006/66/EC

Direktiba ng 2006/66/EC ng European Parliament

Habang ang mga baterya ay palaging kinokontrol, ang regulasyon ay mas mahigpit ngayon.

Ang lead at mercury sa mga baterya ay matagal nang kinikilala bilang problemang pangkapaligiran. Ang mga Direktiba ng EU ay mula pa noong 1991. Noong 2006 naipasa ng EU ang bagong direktibang 2006/66/EC sa mga baterya at mga accumulator at mga patapong baterya at accumulator at inulit ang Direktibang 91/157/EEC. Pinapalitan ng direktibang ito ang mga nakaraang direktiba.

Ang mga pagbabawal:

 1. Nang walang pagkiling sa Direktibang 2000/53/EC, ipinagbabawal ng mga State Member ang paglalagay sa merkado ng:
  1. lahat ng mga baterya o accumulator, kasama ng mga appliance o hindi, na naglalaman ng higit sa 0,0005% ng mercury sa timbang; at
  2. ang mga portable na baterya o accumulator, kabilang ang mga isinama sa mga appliance, na naglalaman ng higit sa 0,002% ng cadmium ayon sa timbang.
 2. Ang pagbabawal na itinakda sa talata 1(a) ay hindi nalalapat sa mga button cell na may nilalaman na mercury na hindi hihigit sa 2 % sa timbang.

Nangangahulugan ito na mas mababa sa 5 PPM (2% sa pindutan) ng Mercury at mas mababa sa 20 PPM ng Cadmium sa kabuuang bigat ng baterya. Hindi ito lumalabas na nasa homogenous na antas tulad ng sa Direktiba ng RoHS. Gayundin, ang baterya o packaging ng baterya ay dapat may crossed out wheelie-bin.

Ang tanging mga limitasyon lang ay ginagamit sa mga aplikasyon ng pang-militar at kalawakan. Kung ipinatupad sa oras, inaasahang magiging batas ito noong 2009. Ang pangunahing konsepto: ire-recyle ang lahat ng baterya.

Posisyon ng Mouser

Binago ng mga manufacturer ng Baterya ang kanilang produkto upang matanggal ang mercury. Minarkahan din nila nang naaangkop ang kanilang produkto. Dahil dito, maraming mga baterya ang mabigat, o di kaya'y nagdudulot ng panganib sa air freight. Samakatuwid, hindi sila karapat-dapat na magpadala sa ibang bansa. Gayundin dapat basahin ng mga customer ang mga datasheet ng manufacturer upang matiyak na pipiliin nila ang produkto na nakakatugon sa mga kinakailangan.

Mga Direktiba ng EU at Mga Kapaki-pakinabang na Link

2013/56/EU ng Nobyembre 20, 2013 na nagbabago sa Direktiba ng 2006/66/EC ng European Parliament at ng Konseho sa mga baterya at accumulator at mga waste battery at accumulator hinggil sa paglalagay sa merkado ng mga portable na baterya at accumulator na naglalaman ng cadmium na inilaan para gamitin sa mga cordless power tool, at sa mga cell ng button na may mababang nilalaman ng mercury, at pagpapawalang-bisa sa Desisyon ng Komisyon ng 2009/603/EC.

2006/66/EC ng Setyembre 6, 2006 sa mga baterya at accumulator at itinapon na mga baterya at accumulator at pagpapawalang-bisa sa Direktiba ng 91/157/EEC.

DTI Website sa mga Baterya at Accumulator

REACH - Regulation, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

Ang REACH ay isang malawak na hanay ng mga regulasyon ng European Union na nakakaapekto sa lahat ng mga industriyang nagnenegosyo sa EU. Karaniwang inilalagay nito ang responsibilidad para sa ligtas na kemikal sa mga tagagawa ng mga kemikal na iyon, at dinadala ang EU sa ilalim ng pinag-isang hanay ng mga regulasyon. Ang isang mahalagang layunin ng mga regulasyong ito ay upang hikayatin, at sa ilang mga sitwasyon, tiyakin na ang mga nakakabahalang kemikal ay papalitan ng hindi gaanong mapanganib na mga kemikal o di kaya'y aalisin.

Regulasyon na REACH

Nagpapatuloy na mga draft na rekomendasyon para sa substances of very high concern (SVHC)

Ang European Chemical Agency (ECHA) noong 1/14/09 ay binuo ang unang rekomendasyon ng draft ng mga nakakabahalang sangkap (SVHC) para sa pagsasama sa Annex XIV. Mayroon na ngayong mahigit sa 50 SVHC at patuloy na lumalaki ang listahan.

Health and Safety Executive (HSE)

REACH - Posisyon ng Mouser

Ang Mouser Electronics, bilang isang distributor ng mga elektronikong piyesa, supply, at kagamitan, ay may limitadong papel sa mga bagong regulasyon. Bagaman ang mga elektronikong piyesa at supply ay maaaring mailarawan bilang mga artikulo at sangkap, ang Mouser ay hindi itinuturing na isang tagagawa, taga-import, downstream user, o registrant sa ilalim ng Artikulo 3 ng REACH. Walang pananagutan ang Mouser na irehistro ang alinman sa mga piyesa o supply na ipinamamahagi namin.

May pananagutan ang Mouser na ipaalam ang impormasyon ng SVHC sa chain ng supply kapag ibinigay ng manufacturer, ayon sa artikulo 33 ng regulasyon.

Inaasahan ng Mouser na magkaroon ang mga tagagawa ng matatag na mga programang pangkapaligiran na sumusunod sa mga kinakailangan ng REACH, kikilalanin ang SVHC sa Mouser, at bibigyan ang Mouser ng Safety Data Sheet o iba pang dokumentong naglalagay ng ligtas na pangangasiwa sa kanilang mga produktong naglalaman ng mga SVHC na higit sa 0.1% sa alinman sa ang mga materyal na produktong homogenous. Hindi laging ganito ang sitwasyon dahil ang mga tagagawa ay malayang sundin o malayang huwag sundin ang mga batas pangkapaligiran mula sa ibang mga bansa. Nais ng mga customer na tiyakin na ang mga biniling produkto ay walang SVHC sakaling piliin nila ang mga tagagawa na bukas at pampublikong sinusuportahan ang REACH.

Ipinabatid ng Mouser sa mga supplier ang aming mataas na inaasahan at humiling ng mga link sa web sa kanilang suporta at pangako na susunod sa REACH. Nai-post ng Mouser ang mga link na ito sa mga page ng detalye ng produkto sa aming website.

Kapag nabatid ng Mouser ang presensya ng SVHC, ipaparating namin ito sa aming mga customer, at bibigyan sila ng Safety Datasheet tulad ng hinihiling ng artikulo 33 ng REACH. Ang mga Safety Datasheet ay inilaan upang turuan ang end-user (customer) sa ligtas na paghawak ng produkto kasama ang SVHC. Sa karamihan ng mga sitwasyon, ang dami ay liliit at ilalagak sa piyesa. Ang paglalantad sa SVHC ay mangangailangan ng paggiling sa piyesa. Hindi ito ang normal na paraan ng pangangasiwa sa produkto, at dapat sumalamin sa safety datasheet ang pagkakaibang ito. Inilalarawan ng Safety Datasheet kung paano hindi angkop na pangasiwaan ang isang 55 galon na drum ng SVHC.

Mula sa pananaw ng Mouser, ang REACH ay katulad ng RoHS. Ang Mouser sa buong mundo ay namamahagi ng napakalawak na pagpipiliang mga produkto at mga supplier. Tulad ng sa RoHS, hindi lahat ng mga produktong ipinagbibili namin ay susunod minsan sa REACH. Para sa kadahilanang ito, hindi maaaring lagdaan ng Mouser ang pandaigdigang kasunduan sa Pagsunod sa REACH. Kailangang gumawa ang mga customer ng aktibong papel sa pag-unawa sa pagsunod sa kapaligiran ng produkto at pagpili ng mga produkto nang naaayon.

Impormasyon ng SCIP

Proposition 65 - Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986

Ang Proposisyon 65, na opisyal na kilala bilang Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act ng 1986, ay isinagawa bilang inisyatibo ng balota noong Nobyembre 1986. Pinoprotektahan ng proposisyon ang mga mapagkukunang inuming tubig ng estado mula sa pagiging kontaminado ng mga kemikal na batid na nagdudulot ng kanser, mga depekto sa kapanganakan o iba pang reproductive na pinsala, at hinihiling sa mga negosyong ipagbigay-alam sa mga taga-California ang tungkol sa mga exposure sa mga naturang kemikal.

Proposition 65 Regulations
Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA)

Proposition 65 - Posisyon ng Mouser

Ang Mouser Electronics, bilang isang awtorisadong tagapamahagi ng mga elektronikong piyesa, supply, at kagamitan, ay may pananagutang ipakita ang mga babala ng proposisyon 65 mula sa mga tagagawa sa mga customer sa California. Kasalukuyan naming kinukuha ang impormasyong ito mula sa aming mga tagagawa at ina-update ang aming data ng produkto. Kung saan may garantiya, tulad ng ipinahiwatig ng tagagawa, nilalayon ng Mouser na lagyan ng label na Babala ang immediate bag o lalagyanan. Maglalagay din ang Mouser ng Babala sa pag-checkout sa aming website.

Regulasyon (EU) 2019/1021 ukol sa mga persistent organic pollutant (POP)

Layunin ng Mouser Electronics, Inc. na sumunod sa mga regulasyong pangkapaligiran sa buong mundo, kabilang na rito ang Regulasyon (EU) 2019/1021 ukol sa mga persistent organic pollutant (POP).

Ang Regulasyon sa POP ay nagtala ng 30 persistent organic pollutant na kinokontrol. Isinasaad ng direktiba na “Ang pagmamanupaktura, paglalagay sa merkado, at paggamit ng mga substansiyang nakalista . . . sa ganang sarili man ng mga ito, nakahalo o nasa mga bagay, ay [nililimitahan o] ipinagbabawal” Dahil dito, nang idagdag ng mga manunulat ang salitang "Mga Bagay" o “Articles” sa regulasyon, isinama nila ang “mga piyesang pang-elektroniko.” Sinadya man ito o hindi, ay di-matukoy nang walang patnubay mula sa ECHA. Ang isang pagpapakahulugan ay na ang ibig sabihin ng mga manunulat ay lalagyang may gayong substansiya gaya ng mga boteng plastic, o lata ng pintura.

Ilang dekada nang ipinagbabawal o kinonkontrol ng karamihan sa mga bansa ang marami sa mga POP. Ang mga pesticide (insecticide), gaya ng DDT at Chlordane, ang bumubuo sa malaking bahagi ng mga substansiyang POP. Ang mga substansiyang ito ay hindi dapat lumitaw kailanman sa mga piyesang pang-elektroniko nang sinasadya.

Ang mga flame retardant naman ang bumubuo sa natitirang iba pang POP na kinokontrol. Kabilang sa mga ito ang mga Polychlorinated Biphenyls (PCB), at Hexabromocyclododecane. Ang mga flame retardant na ito ay inilagay ng mga gumagawa nito sa mga plastic at foam na ginamit sa mga produktong pang-consumer, gaya ng mga dating case ng TV at upholstery ng sasakyan. Isinama ng European Chemicals Agency ang dalawa sa mga flame retardant na ito sa direktiba ng REACH: Ang Hexabromocyclododecane, at Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether; decaBDE).

Naglalaman din ang regulasyon ng mga probisyon na inilaan upang makontrol ang mga stockpile na itinuturing ngayon bilang waste management. Ang mga probisyong ito ay nagbabawas ng mga stockpile ng lahat ng POP, at nililinis at inaalis ang mga pinaghihigpitang sangkap sa hinaharap. Ang regulasyon ay nagtatakda ng karagdagang mga limitasyon sa konsentrasyon para sa waste management sa mga stockpile ng basura ng mga materyales. Hindi ito umaabot sa mga antas na nilalaman ng sangkap na homogenous ng mga artikulo, tulad ng RoHS at REACH na kasalukuyang kinokontrol. Ito ay nagmumungkahi ng mga manunulat na inisip ang regulasyon ng mga hilaw na sangkap, at hindi lang basta mga artikulo. Anumang artikulo na naglalaman ng mga sangkap ng POP; gayunpaman, ay bahagi ng POP waste.

Ang Mouser ay hindi nagbebenta ng alinman sa mga substansiyang ito na POP, bilang materyales, o nakahalo, at ang pagsunod sa Regulasyon ng POP ay sinimulan nang itawag-pansin ng Mouser sa mga manufacturer na ang mga produkto ay ibinebenta namin yamang kabilang sa regulasyon ang mga flame-retardant. Ipo-post ng Mouser sa website ng Mouser ang impormasyon ng manufacturer, at ia-update ang mga pahayag kapag available na ang bagong impormasyon.

Pahayag ng Mouser ukol sa Direktiba sa POP

Pagsunod sa TSCA

Ang Environmental Protection Agency ng Pamahalaan ng US ay nag-post kamakailan sa Federal register notice tungkol sa hangarin ng ahensya na higpitan ang paggamit ng Phenol, isopropylated phosphate (3:1) (PIP (3:1) at apat na iba pa. Ang huling mga panuntunang ito, na epektibo noong Pebrero 5, 2021, ay iko-codify sa 40 CFR Part 751, Subpart E.

Ang PIP (3:1) ay kadalasang ginagamit sa mga pampadulas at grasa, produktong pamahid, adhesive at sealant, polymer, photo-chemical at hydraulic fluid, at bilang plasticizer at flame retardant din sa plastik. Kasama ito sa regulasyon ng REACH ng EU kabilang ang iba pang mga nakarehistrong sangkap, ngunit hindi ito kinilala bilang isa sa SVHC. Hindi rin kasama rito ang Proposisyon 65 ng California.

Ang huling mga panuntunang ito, na nagbabawal sa pagproseso at pamamahagi sa commerce ng PIP (3:1) at mga produktong naglalaman ng PIP (3:1), ay sinorpresa ang industriya ng electronics. Habang ang mga patakarang ito ay nagbibigay ng siyam na mga exemption, karamihan sa pangkalahatan ay hindi nalalapat sa industriya ng elektronikong sangkap. Ang pangatlong exemption ay pinakamalapit na nauugnay:

 • Ang pagpoproseso at pamamahagi sa commerce para magamit sa mga bago at piyesang pamalit para sa industriya ng automotive at aerospace, at ang pamamahagi sa commerce ng mga piyesa kung saan idinagdag ang PIP (3:1);

Nalalapat lamang ang exemption na ito sa mga bahaging ginagamit ng industriya ng automotive at aerospace, ngunit hindi ito pinalawak sa mga produkto ng consumer. Samakatuwid, ang mga hindi dalubhasang elektronikong tagapamahagi ay hindi maaaring i-claim ang exemption na ito.

Ang Mouser Electronics ay nakikibahagi sa Electronic Component Industry Association (ECIA) upang makipagtulungan sa mga manufacturer ng component batay sa tugon ng industriya. Pananatilihin ng Mouser ang mga pagpapaunlad, at magpo-post ng impormasyon hanggang sa maging available ito. Sa oras na ito, ang Mouser ay walang impormasyon sa PIP3:1 sa aming mga produkto.

Noong Marso 10, 2021, ang EPA ay naglabas ng pansamantalang 180-araw na 'No Action Assurance' order at pinalawak ang panahon ng komento ng publiko upang humingi ng input sa industriya sa mga bagong isyu na nauugnay sa Marso 8, 2021, na petsa ng pagsunod para sa mga pagbabawal sa pagproseso at pamamahagi ng Phenol, Isopropylated Phosphate (3:1) (PIP (3:1)) para magamit sa mga artikulo, at ang mga artikulo kung saan idinagdag ang PIP (3:1). Nagbibigay ito sa mga industriya ng mas maraming oras upang hanapin, at kung magagawa, maghanap ng kapalit sa mga sangkap.

Isinama rin ng EPA ang 4 na iba pang kemikal sa mga kamakailan na pagkilos. Ang DecaBDE (CAS: 1163-19-5) ay isang Polybrominated diphenyl ether, samakatuwid ito ay sakop ng direktiba ng RoHS. Ang Hexachlorobutadiene (HCBD) (CAS: 87‐68‐3) ay ginagamit bilang chlorine scrubber sa mga proseso ng manufacturing tulad ng paggawa ng HCI gas. Ang 2,4,6-Tris (tert-butyl) phenol (2,4,6-TTBP) (CAS: 732-26-3) ay ginagamit bilang stabilizer, free-radical scavenger at antioxidant sa mga teknikal na aplikasyon, tulad ng sa fuel , hydraulic fluids at mga langis na pampadulas. Ang Pentachlorothiophenol (PCTP) (CAS: 133‐49‐3) ay ginamit sa industriya ng goma. Ang compound ay idinagdag sa goma (parehong natural at gawa ng tao) upang mapadali ang pagproseso. Gayunpaman, nakatanggap ang EPA ng liham noong 2017 mula sa Rubber Manufacturer Association, na nagpapahiwatig na ang mga miyembro nito ay "hindi kasalukuyang gumagamit… Ang PCTP ay magmamanupaktura ng mga gulong na ginawa sa US o na-import sa U.S.” Samakatuwid, ang mga karagdagang kemikal na ito ay tinutugunan ng RoHS, o walang mailalapat sa mga elektroniko.

Noong Marso 4, 2022, pinalawig ng EPA ang deadline para sa pagsunod sa pagbabawal ng TSCA sa flame retardant PIP (3:1) sa mga artikulo hanggang Oktubre 23, 2024. Binibigyang-daan ng EPA ang karagdagang oras para sa industriya upang siyasatin ang supply chain at humanap ng mga kapalit.

Pahayag ng Mouser sa Pagsunod sa TSCA

Kapaki-pakinabang na mga Mapagkukunan

Ang US Federal at State
Toxic ay gumagamit ng Reduction Institute The Institute (TURI) na nagsasaliksik, sumusubok at nagtataguyod ng mga pamamaraan ng pag-iwas sa polusyon at mga kahalili sa mga nakakalasong kemikal na ginagamit sa mga industriya at komunidad ng Massachusetts.

Environmental Protection Agency Toxics Release Inventory (TRI) Program Ang TRI ay isang available na pampublikong EPA database na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga nakakalasong paglabas ng kemikal at iba pang mga aktibidad sa pamamahala ng basura na naiuulat taun-taon ng ilang mga grupo ng industriya, pati na rin ang mga pederal na pasilidad.

Toxics sa Packaging Clearinghouse (TPCH) Ang TPCH ay binuo noong 1992 upang maitaguyod ang Model Toxics sa Packaging Legislation sa US.

California Department of Toxic Substance Control

California´s Appliance Efficiency Program

China
China RoHS on DCA website

Japan
Japan RoHS on DCA website
JEITA Japan Electronics and Information Technology Industries Associations

Korea
Korea RoHS on DCA website

Trade Associations & Organizations
NEDA 

Tin Whiskers
University of Maryland U. of Maryland Electronic Products & Systems Center
NASA Goddard Space Flight Center Tin Whisker and Other Metal Whisker Homepage
and Photo Gallery

PCB Solder Assembly Process
National Physics Laboratory
The UK's National Measurement Laboratory

Glosaryo ng Mga Kataga