Welcome sa Price and Availability Assistant. Magagamit mo ang mga tool sa page na ito para mag-check ng mga presyo ng stock, o magdagdag ng maraming produkto sa iyong Cart. Upang mag-umpisa, pakisuyong gamitin ang isa sa mga entry method sa ibaba.
Mag-drag at Mag-drop ng Spreadsheet
Mag-drag ng isang file dito (.xls, .xlsx, .csv, .txt) o Mag-browse
 Nakakatulong na mga tip:
Mag-drag at mag-drop ng .xls, .xlsx, .csv o .txt na spreadsheet sa asul na kahon para mag-umpisa. Hanggang 200 linya ang suportado.

Kailangan mo ba ng template file?
I-click ang link sa ibaba para mag-download ng template spreadsheet ng Mouser:
Pumili ng isang format:
Mouser O Mfr. # | Qty. 1 | Qty. 2 | Qty. 3
Mouser O Mfr. # | Customer # | Qty. 1 | Qty. 2 | Qty. 3
 Nakakatulong na mga tip:
  • Isang produkto lang ang maipapasok sa bawat linya.
  • Dapat manatiling pareho ang delimiter at dapat na isang pipe (|), tab, o comma (,).
  • Huwag maglagay ng pipe, tab, o comma sa anumang numero ng piyesa.
  • Parehong tinatanggap ang mga numero ng piyesa ng manufacturer at ng Mouser.
  • Tinatanggap din ang numero ng piyesa ng customer.
  • Ang numero ng piyesa ng customer ay dapat na mababa sa 22 character.
  • Kapag wala kang inilagay na dami, made-default ito sa 1 (isa).

Linya Mouser O Mfr. # # ng Customer Qty. 1 Qty. 2 Qty. 3
1
2
3
4
5